1 / 4
Nevieš, čo s jazykom?
Príď k nám.Vieme ,ako na to.
2 / 4
Novinka
Konzekutívne a simultánne tlmočenie z/do angličtiny a nemčiny
3 / 4
Zodpovednosť,spoľahlivosť,precíznosť.
Dôraz na komunikáciu.
4 / 4
Individuálny prístup, moderné učebnice,
príjemná atmosféra.

Agentúra

Jazyková agentúra LANGUAGES vznikla v januári 2011. Agentúra ponúka širokú paletu kurzov anglického a nemeckého jazyka, ako aj výuku slovenčiny pre cudzincov. Vyučovanie prebieha v kurzoch alebo individuálne. Zároveň poskytujeme aj prekladateľské služby, okrem úradných prekladov, vyžadujúcich si tzv. "okrúhlu pečiatku". V posledných rokoch sme k balíku našich služieb pridali aj konzekutívne tlmočenie a šušotáž z/do anglického a nemeckého jazyka.

Špecializujeme sa na:
  • Nemecký jazyk (všetky jazykové úrovne)
    Ako jediní v Dolnom Kubíne učíme vysoké levely B1,B2 a C1
  • Anglický jazyk (všetky jazykové úrovne)
  • Slovenský jazyk pre cudzincov
  • Tlmočnícke a prekladateľské služby
Budova
Budova
Budova